For Bane Nord utvider vi terminalområdet på Fauske godsterminal