For Bane Nord utvider vi terminalområdet på Fauske godsterminal med ca 14 000 m2 belegningsstein.

Prosjektet omfatter også  1000 m med VA grøfter og 900 m for kabelrør, samt 80 m forlengelse av Fauske stasjon.

Byggetid ca 2 år.