I Garsosen bygger vi nytt avløpsanlegg for Vågan kommune.