I Garsosen bygger vi nytt avlpsanlegg for Vgan kommune.

Prosjektet gr b.l.a ut p samle alle avlpsutslippene til kommunal kloakk via renseanlegg. Det omfatter ca 1100 m med selvfallsledning, ca 2300 m avlpspumpeledning i sj, 800 m pumpeledning p land og 5 stk avlpspumpestasjoner.

Byggetid 3 r