I Garsosen bygger vi nytt avløpsanlegg for Vågan kommune.

Prosjektet går b.l.a ut på å samle alle avløpsutslippene til kommunal kloakk via renseanlegg. Det omfatter ca 1100 m med selvfallsledning, ca 2300 m avløpspumpeledning i sjø, 800 m pumpeledning på land og 5 stk avløpspumpestasjoner.

Byggetid 3 år